Sign in

Eina de reflexió i difusió sobre el desenvolupament urbà estratègic de #Manresa en àmbits de les Infraestructures i la Mobilitat
Planta general del nou tram de vial de l’Avinguda Països Catalans, que conserva la secció 1+1 — AjtManresa

L’Ajuntament de Manresa ja maniobra per començar, el més aviat possible, les obres de connexió de l’Avinguda dels Països Catalans. Aquesta darrera maniobra respon al consens quasi absolut en la importància de realitzar aquesta connexió estratègica, que acabarà per lligar, definitivament, la totalitat dels trams d’aquesta avinguda d’importància metropolitana pel sistema urbà de la capital del Bages. A continuació segueix un breu anàlisi sobre les característiques d’aquesta gran obra per a la Manresa del 2030.

Visió global per a un “connector metropolità”

Aquest tram, comprès entre la Carretera de Viladordis i el carrer Caietà Mensa (darrere FES MES Bricolatge) serà el tercer i darrer tram d’una avinguda…


Final de Línia?- Foto : FGC

Manresa va acabar l’any 2020 amb una molt bona notícia, finalment sembla que FGC, la ferroviària de l’Administració catalana, avança cap a una primera carta als reis, un estudi informatiu, sobre quins futurs es planteja a la ciutat.

Ferrocarrils dibuixa un parell d’alternatives on busca moure l’actual Manresa — Baixador uns metres més endins, capbussant-se sota terra. Si es fa, esdevindrà una altra fita de dimensions faraòniques per a l’escala Manresana, acostumats com estem a petites reparacions i reposicions de manteniment, les petites coses, ja m’enteneu…

Aquesta primera decisió estratègica emergeix després de mesos de silenci, on se suposava que…


Photo by Matt Seymour on Unsplash

S’acaba el 2020, i amb ell el concepte de zona 30.

Sí, aquesta bona idea ha mort d’èxit, i pels volts de mitjans de l’any que vé, als alumnes d’autoescola se’ls complica una mica més l’examen…

I és que el Gobierno de España ha posat mà al reglament general de circulació, i a partir de mitjans 2021, la velocitat estàndard en via urbana baixa de 50 a 30 (comentem més endavant les excepcions)

Amb aquest petit canvi revolucionari, s’obliga, de cop, a un moviment motoritzat més amable amb aquells més vulnerables, podent avançar així cap a ciutats més humanes i…


Abans de res, vagi per endavant que les visions del problema difereixen: per una banda, la visió de les dades, del cap fred i del possibilisme econòmic (BCN) i per altra, les sentimentals i airades, d’aquells qui viuen en pròpia carn la frustració d’embussos estructurals. Aquesta peça no agradrà a ningú, com acostuma a passar en els conflictes quan es mira de centrar l’assumpte.

Començaré negant la major: la C-55 no s’ha de desdoblar (en tota la seva longitud).

Ara, ho matisem: de moment.

Som-hi: La carretera, i per tant, tot el seu debat futur es troba condicionat per un…


No us entretindré massa amb antecedents sobre la mala situació ferroviària del Bages; la diagnosi ja s’ha fet, refet i tornat a fer, ens ho hem mirat del dret i del revés, i el problema sempre és el mateix: Manresa té un tren de Rodalies de Catalunya lent, car, i perillós.

Per solventar aquest problema, el Bages necessita elaborar una Agenda ferroviària pròpia. Un document estratègic on, amb un Pla d’acció es plantegi a Adif i Renfe certes actuacions tècniques concretes.

Aquí, a continuació, es detalla el que s’anomena el Pla d’acció per a la millora Manresa — Terrassa. Un…


Els qui vocacionalment treballem per generar, impulsar i comunicar idees i processos per a la millora i impuls de la nostra ciutat ens hem de saber inconformistes.

Amb tan sols quatre roll-ups i una remesa de bosses de tela, la dialèctica ad-hoc per a la Manresa 2030 encara agafa lluny a la burocrato-política local. Si bé l’estratègia urbana sembla que ha fet petits passos en la bona direcció (amb el Pla d’acció municipal –força feble pel que hauria de ser– i el Pla local per a la reconstrucció social i econòmica), no es copsa una veritable voluntat d’articulació estratègica per…


Tram sud de l’Avinguda Països Catalans — Font : Generalitat de Catalunya

Si tot avança com està previst, aquest hivern s’hauran posat en marxa les obres del nou tram de l’Avinguda dels Països Catalans de Manresa, una obra que marcarà la dècada que vé, tot i que esperem que no esdevingui l’obra de la dècada, atès que implicaria que no se’n farien de més ambicioses.

Si bé aquest tram d’Avinguda no farà que la ciutat assoleixi els disset objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides –recollits a l’Agenda 2030–, sí que permetrà obrir la principal via d’avanç expansiva cap a la ciutat dels 100.000 …


Photo by Nicole Wilcox on Unsplash

Una idea que pren força aquests dies de confinament és la que augura un fort desplom econòmic al llarg dels propers anys a causa de l’actual pandèmia causada pel coronavirus, assumpte omnipresent a hores d’ara a la realitat del món en què vivim. Si bé la branca sanitària del problema podria estar resolta l’any 2021–2022, amb l’arribada d’una vacuna, els efectes econòmics i socials segurament s’allargaran més en el temps. …


david latorre romero - Unsplash

Segurament una de les reivindicacions municipalistes més longeves i al seu torn insatisfactòriament incomplertes és la del ferrocarril al Bages. Govern rere govern, consell rere consell, ningú ha fet cas d’aquells que, com mosca insistent en un dia d’estiu, reiteraven el seu “malestar” envers als diferents nivells de centralitat política.

Si bé és cert que els greuges són comparatius i tenen diversos nivells de causalitat i complexitat –per exemple, la mala situació local s’ha d’emmarcar dins de les passades vicissituds globals de l’economia, així com el maltracte de l’estat central envers al ferrocarril, especialment el català–, fan que la població…


Taylor Vick - Unsplash

Comencem amb un pretès consens: Manresa necessita disposar d’un model tecnològic de ciutat per encarar un món que es digitalitza.

Tal i com es comentava no fa pas gaire, qualsevol visió que busqui projectar Manresa cap al futur ha de tenir en compte la seva floració tecnològica. El món avança cap a uns paradigmes de vida, on les relacions entre la tecnologia i la vida humana seran cada com més intenses i complicades de discernir. …

ManresaFutura

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store